Image of planters along the sidewalk with drought-tolerant plants
Objective

Under det ursprungliga bygget 2009, införlivade L.A. LIVE i Los Angeles, Kalifornien många vattenbesparande funktioner – såsom vattenfria pissoarer, lågspolande toaletter och konstgräs. Eftersom Kalifornien lider av en historisk torka har AEG på nytt studerat underhållningsdistriktets vattenavtryck för att identifiera nya möjligheter att spara vatten.

Tillvägagångssätt

Driftsteamet vid L.A. LIVE gjorde om 50 planteringar med plantor som tål torka och reducerade bevattningen. Ingenjörsteamet installerade även ett vattenavkalkningssystem i det centrala avkylningstornet, vilket minimerar vattenanvändningen med 53 000 liter vatten årligen. Slutligen utbildade ledningen lokalvårdspersonalen att använda vattenbesparande rengöringsmetoder, såsom punktrengöring, för att undvika onödigt vattenbruk.

Resultat

Under 2016 gjorde dessa ändringar att L.A. LIVE kunde reducera den årliga vattenförbrukningen med 31 procent jämfört med 2014. ”Vi gör allt vi kan för att identifiera och eliminera eventuellt vattenslöseri i vår drift”, förklarade Jim Madsen, Senior Vice VD för L.A. LIVE:s driftavdelning. ”Vi vill vara en del av lösningen i att visa hur Kalifornien kan fortsätta att frodas med en snävare vattenbudget”.