Fastigheter

AEG:s Real Estate division utvecklar arenor, klubbar, stadion och teatrar i världsklass likväl som större sport- och underhållningsdistrikt runt om i världen.

Divisionen övervakar alla aspekter av fastighetsutveckling, från renovering och uthyrning av befintliga fastigheter, till försäljning av byggen på mark eller mark utan byggen, till markköp och byggtillstånd, design och byggnation av sport- och underhållningsdistrikt, hotell, arenor, stadion och teatrar.