AEG 1FORCE

AEG 1FORCE

AEG anser att styrka och enighet kommer från olika perspektiv genom många olika idéer och röster.

Genom AEG 1FORCE, vårt mångfalds- och inkluderingsinitiativ, införlivar vi mångfald i vår dagliga drift, med fokus på arbetskrafts- och leverantörsmångfald. Vårt uppdrag är att se till att leverantörerna vi engagerar och den personal vi anställer speglar bredden i de samhällen vi bedriver verksamhet.

Idag är mer än 50 % av våra hel- och deltidsanställda av icke-europeiskt ursprung och nära 40 % är kvinnor.

27 000+ anställda

världen över

Främjar alltid etnisk

mångfald över hela världen

Stöder alltid

jämställdhet mellan kvinnor och män