Exterior Image of Brisbane Convention & Exhibition Center at night
Objective

2014 började Brisbane Convention and Exhibition Centre i Australien det en-gång-per-årtionde-processen med att rengöra anläggningens tak. I linje med centrets hållbarhetspolicy tog driftspersonalen fram en plan för att minimera projektets miljöpåverkan, med fokus på vattenanvändning och avrinning.

Tillvägagångssätt

Centrets personal blockerade stormavloppen i områden som skulle rengöras och dirigerade om det använda vattnet till behållare på marknivå. Detta vatten filtrerades sedan för att avlägsna föroreningar och pumpades tillbaka upp på taket för återanvändning i rengöringsprocessen, vilket förhindrade föroreningar att komma in i stormvattensystemet och minimerade vattenanvändningen. När det var tillgängligt använde även centret vatten som samlats i regnvatteninsamlingssystemet istället för dricksvatten.

Resultat

Med ungefär 37 500 kvm tak att rengöra var detta ett enormt projekt som krävde avsevärda resurser. Över den fem månader långa rengöringsprocessen reducerade Brisbane Convention and Exhibition Centre projektets drickvattensavtryck med hälften med hjälp av återanvänt vatten och regnvatten, med återvinning av 170 000 liter på plats.