AEG Rugby

Rugby players trying to tackle an opponent

AEG Rugby

2016 lanserade företaget AEG Rugby som ett svar på sportens ökade globala popularitet. Divisionen utvecklar strategiska partnerskapsmöjligheter och program som aktiverar dess globala nätverk av toppmoderna stadion och arenor. Enligt en 2015 EY-studie, spelas rugby nu i fler än 119 länder, med ett beräknat spelarantal på 6,6 miljoner världen över. År 2026 beräknas det globala antalet rugbyspelare bli 15 miljoner och 150 länder förväntas ta till sig sporten.