FOREST HILLS STADIUM

Image of a performer on the outdoor stage at night

FOREST HILLS STADIUM

Byggd 1923 och renoverad 2013, har Forest Hills Stadium varit värd åt många olika musikartister.  Under sina glansdagar på 1960- och 70-talet stod stadion värd för The Beatles, Rolling Stones, Barbara Streisand och Simon and Garfunkel.  Idag är ikoner såsom Paul Simon, Mumford & Sons och Alabama Shakes tillbaka på scenen.